Hos Lantmännen Cerealia er vores tilbud afhængigt af et velfungerende landbrug med gode høstvilkår. Derfor arbejder vi konstant på at finde måder at reducere vores klimapåvirkning. Vi tror på styrken i et værdikædeperspektiv- da de største emissioner ofte opstår uden for virksomhedens direkte kontrol. Desuden mener vi, at det er gavnligt, når branchen har en fælles referenceramme i forhold til at sætte klimamål, da dette giver et godt fundament for samarbejde. Derfor har vi valgt at få vores klimamål valideret af Science Based Targets-initiativet.

Inden 2030 forpligter Lantmännen Cerealia sig til at reducere drivhusgasemissionerne med:

42%

fra Scope 1 & 2, i forhold til basisåret 2021*.

25%

fra Scope 3, i forhold til basisåret 2021.*

30%

(30,3%) fra FLAG, i forhold til basisåret 2021.* 

Lantmännen Cerealia forpligter sig også til ikke at foretage skovrydning på tværs af sine primære skovrydningsrelaterede råvarer med en måldato den 31. december 2025.

Læs vores pressemeddelelse fra juni 2024 her

Faktablad Lantmännen Cerealia x SBTi:

Energi og industri: Lantmännen Cerealia forpligter sig til at reducere Scope 1- og 2-drivhusgasemissioner med 42 % inden 2030 i forhold til basisåret 2021.* Lantmännen Cerealia forpligter sig også til at reducere drivhusgasemissioner fra købte varer og tjenester i Scope 3; kapitalgoder, brændstof- og energirelaterede aktiviteter, transport og distribution baglæns i værdikæden, affald genereret i drift og forretningsrejser, med 25 % inden for samme tidsramme.*
 *Målgrænsen omfatter jordrelaterede emissioner og optag fra råprodukter til bioenergi.
 
FLAG: Forest, Land and Agriculture. Lantmännen Cerealia forpligter sig til at reducere Scope 3 FLAG-drivhusgasemissioner med 30,3 % inden 2030 i forhold til basisåret 2021.** Lantmännen Cerealia forpligter sig også til ikke at foretage skovrydning på tværs af sine primære skovrydningsrelaterede råvarer med en måldato den 31. december 2025.
 **Målet omfatter emissioner og optag fra FLAG.